за Христос

Имената в Библията / Асхор

„Свободен или щастлив човек”, 1Летописи 2:24

I. Син на Емир, свещеник и пръв служител в храма; той силно се съпротиви на пророк Еремия, и го преследва даже с удари, и го затвори в клада, но всичко се върна на главата му - Еремия 20:1-6.

II. Син на Мелхия, друг неприятел на Еремия, който се стараеше да го задържи затворен в тъмницата - Еремия 21:1 Еремия 38:1-6. Много потомци на този Пасхор, се върнаха от плена във Вавилон - 1Летописи 9:12; Ездра 2:38.« Назад