за Христос

Имената в Библията / Асуир

„Цар или Глава”, Ездра 4:6

Царска титла (название) обща за много Мидийски и Персийски царе споменати в Писанието.

I. Бащата на Дарий Мидянинът - Даниил 9:1. Най-вероятното твърдение е, че името тук означава Астиага - дядо на Кир. Виж Дарий I.

II. Споменат в Ездра - Ездра 4:6. Син и наследник на Кир, вероятно Камбиз, който царувал седем и половина години от 529 преди Р.Х.

III. Съпругът на Естир, твърде вероятно Ксеркс. Другите персийски царе са споменати в Писанието със собствените им имена или поне точно означени, но Ксеркс не се споменава освен под това име. Новите изследвания показват, че еврейската дума за Асуир лесно се образува от персийското име Ксеркс, понеже последното е променено в гръцкия език. Виж Естир.« Назад