за Христос

Имената в Библията / Асенафар

„Плодороден”, Ездра 4:10

Когото Ездра нарича "велик и славен", и под заповедта на когото владенията на десетте племена се населиха от преселниците доведени оттатък реката Ефрат - 4Царе 17:24; Ездра 4:10. Някои смятат, че той е същият Есарадон, а други Салманасар. Вероятно не е бил цар, а министър назначен от Асирийския цар за тази служба.


« Назад