за Христос

Имената в Библията / Ави-алвон

„Цар на народа”, 2Царе 23:31

Виж Авиил II.


« Назад