за Христос

Имената в Библията / Асаренан

„Селските извори”, Числа 34:9

Краят на Обетованата земя - Числа 34:9,10; Езекил 47:17 Езекил 48:1. Някои мислят, че това е мястото Курветеин, на 60 мили на изток от Дамаск, където се намират големи кладенци, изпочупени стълбове и други развалини. Други казват, че е Айун-ед-Дара, кладенец в подножието на средната верига на Срещу-Ливанските планини.


« Назад