за Христос

Имената в Библията / Архип

„Конник или Управител на конниците”, Ф-н 2

Поздравен от Павел като негов "сподвижник" - Ф-м 2 ст., и приел наставления от него да извърши службата си в Колос - Колосяни 4:17.


« Назад