за Христос

Имената в Библията / Арса

„Изобретател”, Ездра 2:52

Споменати между езическите поданици на асирийския цар, преселени в Самария. Афарсяните споменати също в Ездра - Ездра 4:9, се считат от някои тълкуватели за персиани.


« Назад