за Христос

Имената в Библията / Ариил

„Огнище Божие”, Исая 29:1-7

Един от по-видните приятели на Ездра - Ездра 8:16. Тази дума се употребява в 2Царе 23:20; 1Летописи 11:22, като едно описание или може би като име на двама моавци, които приличали много на лъв. В друг смисъл Езекил я отдава на Божия олтар където думата Ариил е преведена жертвеник - Езекил 43:15, а Исая я отдава на Ерусалим, като огнище върху което Божиите неприятели ще бъдат изгорени - Исая 29:1,2,7. Виж още Битие 49:9.


« Назад