за Христос

Имената в Библията / Апфия

„Плодоносен”, В-н 2

Вероятно жена на Филимон (Ф-м 2 ст.).


« Назад