за Христос

Имената в Библията / Аполос

„Разрушител” , Деяния 18:24

Евреин от Александрия; учен и красноречив човек, който чрез Писанията и проповядването на Йоан Кръстител станал християнин. Посетил Ефес около 54г. след Р.Х., и провъзгласил вярата си в Христос; след това е обучен по-пълно в евангелската истина. Като си заминал от там за Ахайя, проповядва с голяма сила и успех, особено между евреите - Деяния 18:24-28. В Коринт за известно време престой "напои" това, което Павел е бил насадил - Деяния 19:1; 1Коринтяни 3:6. Неговият характер прилича на този на Павел, и двамата са еднакво наскърбени от раздорите на коринтяните, и поради личните пристрастия, които отдалечили мнозина от Христа - 1Коринтяни 3:4-22 1Коринтяни 16:12. Тези двама работници си помагали до край в служението на Христос - Тит 3:13. Йероним е на мнение, че Аполос след това се върнал в Коринт от Крит.


« Назад