за Христос

Имената в Библията / Апиево тържище

Апиевият или Клавдиевият пазар”, Деяния 28:15

Малък град с пазар, основан от Апий Клавдий на големия път, който направил от Рим за Капуа. Месторазположението му вероятно е било на разстояние 40 мили от Рим на бреговете на Понтийските блата, където се намират останките от един стар град. "Трите кръчми" е село на разстояние около 10 мили от Рим - Деяния 28:15.


« Назад