за Христос

Имената в Библията / Антипа

„Отражение на Бога”, Откровение 2:13

I. Ирод Антипа. Виж Ирод III.

II. Верен мъченик в Пергам - Откровение 2:13.« Назад