за Христос

Имената в Библията / Ясон

„Царение или изцерен”, Деяния 17:5

Сродник на ап. Павел в Солун, у когото апостолът е бил на гости. Той и домът му, се изложиха на опасност, за да защитят Павел от тълпата (52г. след Р.Х.) - Деяния 17:5-10. Пет години по-късно, срещаме Ясон с Павел в Коринт - Римляни 16:21.


« Назад