за Христос

Имената в Библията / Ядай

„Той знае”, 1Летописи 2:28


« Назад