за Христос

Имената в Библията / Ядай

„Ще бъде направляван от Бога”, 1Летописи 2:28


« Назад