за Христос

Имената в Библията / Ядаия

„Той ще бъде зарадван или развеселен от Бога”, 1Летописи 24:20


« Назад