за Христос

Имената в Библията / Явин

„Умен или интелектуалец”, Исус Навиев 11:1

I. Силен цар по времето на Исус Навин, който имаше Асор за столица на царството си, разположена на север в Ханаан. Съюзът, който направи против Исус Навин, съдейства за собственото му поражение (1450г. преди Р.Х.) - Исус Навиев 11гл.

II. Друг Асорски цар, живял едно столетие и половина по-късно, който жестоко угнетявал израилтяните в продължение на двадесет години, докато Бог въздигнал Девора и Варак, за да ги освободят - Съдии 4гл.; Псалми 83:9.« Назад