за Христос

Имената в Библията / Яазаил

„Ще бъде видян от Бога”, 1Летописи 12:4


« Назад