за Христос

Имената в Библията / Юта

„Ще бъда разширен”, Исус Навиев 15:55

Планински град в Юда - Исус Навиев 15:55. Той бе определен за свещениците - 21:56. Евсевий го описва като едно голямо село, 18 мили на юг от Елевтеропол. Реланд твърди, че Юта е "Юдовия град" от Лука 1:39, в който Захария, бащата на Йоан Кръстител, живееше, но за това няма положително доказателство. За този град се мисли, че е бил на мястото, което днес носи същото име, пет мили на юг от Хеврон.


« Назад