за Христос

Имената в Библията / Юлий

„Червена коса”, Деяния 27:1

Стотник от Августовия полк, комуто Фест, управителя на Юдея, предаде Павел, за да го заведе в Рим. Юлий се отнасяше човеколюбиво с Павел. Позволи му да посети приятелите си в Сидон, а по-късно избави апостола от злонамерените войници - Деяния 27гл.


« Назад