за Христос

Имената в Библията / Юд

„Слава”, Исус Навиев 19:45

Голям, плитък съд - Числа 7:13; Матей 14:8.


« Назад