за Христос

Имената в Библията / Шевна

„Младеж”, 4Царе 18:18

Настойник при цар Езекиевия дворец - Исая 22:15, който по-късно стана царски писар - 4Царе 18:18,37.


« Назад