за Христос

Имената в Библията / Царетан

„Призвание”, Исус Навиев 3:16

Град, който се намирал на западната страна на Йордан, близо до Ветсан и на север от Сокхот. През Израилевото преминаване на Йордан, събраната на куп вода достигаше дори до Царетан. Виж Заред.


« Назад