за Христос

Имената в Библията / Андрей

„Силен мъж”, Матей 4:18

Брат на Петър; един от дванадесетте апостоли; родом от Витсаида - Йоан 1:40,44. Той бил ученик на Йоан Кръстител и го проумя когато нарече Исус, Агнец Божий; и от апостолите той е първия последовател на Исус - Йоан 1:35-40, и пръв повярвал, че Исус е Месия. Виж Яков 4:8. По късно е повикан да бъде апостол, на брега на Галилейското езеро - Матей 4:18, и от тогава последва Христос окончателно - Марк 13:3; Йоан 6:8 Йоан 12:22. За по-нататъшната му история не се знае нищо, обаче е вероятно, че след като е проповядвал евангелието в Гърция, а може би и в Тракия, и в Скития, е бил разпънат на кръст в Патра, в Ахаия на един кръст от особен вид (като буквата Х), който по принцип е известен под името "Св. Андреев кръст".


« Назад