за Христос

Имената в Библията / Хори

„Свободен”, Битие 36:22

Виж Синай.


« Назад