за Христос

Имената в Библията / Хова

„Тъмно място”, Битие 14:15

Едно място на север от Дамаск, което било посетено от Авраам - Битие 14:15. Това място сега е неизвестно.


« Назад