за Христос

Имената в Библията / Хиун

„Име на египетски бог”, Амос 5:26

Името на един идол, на който израилтяните се покланяли в пустинята - Амос 5:26 и Деяния 7:43. Твърде е вероятно, този идол да е представял планетата Сатурн, на която източните народи са се покланяли, и са принасяли жертви за умилостивение като на един зъл дух. Виж Ремфан.


« Назад