за Христос

Имената в Библията / Хио

„Сняг”, Деяния 20:15

Син на Авинадав, който вървял пред Божия ковчег по пътя за Ерусалим от бащиния си дом - 2Царе 6:3-7. Виж Оза.


« Назад