за Христос

Имената в Библията / Хетура

„Парфюм”, Битие 25:1

Авраамова жена, след смъртта на Сара - Битие 25:1-6. Макар тя и да се нарича "наложница", това може би да беше, за да се различават синовете й, и Исмаил от Исаак, синът на обещанието - Битие 25:6; 1Летописи 1:32; Галатяни 4:22,30. Синовете й станаха праотци на много Арабски племена.


« Назад