за Христос

Имената в Библията / Халкол

„Поддръжка”, 3Царе 4:31

Един метал, съставен от сребро и злато, или от мед и злато, много лъскав и скъпоценен - Езекил 1:4; Откровение 1:15. Вероятно от този или подобен метал, са били направени съдовете, за които Ездра казва, че бяха от лъскава мед и скъпоценни като злато - Ездра 8:27.


« Назад