за Христос

Имената в Библията / Хавул

„Нищожество”, 3Царе 9:13

I. Име дадено от Хирам, Тирския цар, на едно окръжие в Северна Галилея, което обхващало 20 града, и което Соломон му дал като заплата за помощта му в съграждането на храма - 3Царе 9:13; от това име се подразбира незадоволството му от подаръкът.

II. Асиров град - Исус Навиев 19:27.« Назад