за Христос

Имената в Библията / Фуа

„Израз”, 1Летописи 7:1

I. Юдов град, на югозапад от Хеврон - Исус Навиев 15:34. Вет-тапфуа, днес Тефу, град между хълмовете на северозапад от Хеврон, е друго едно място - Исус Навиев 15:53.

II. Град в пределите на Ефремовото и Манасиевото наследие - Исус Навиев 16:8.

Кой от горните градове е градът, чийто цар се споменава в Исус Навиев 12:17, е неизвестно.

III. Потомък на Хеврон - 1Летописи 2:43.« Назад