за Христос

Имената в Библията / Анан

„Дъждовен облак”, Неемия 10:26

I. Гледач по времето на цар Аса (956-914г. преди Р.Х.). Тогава Ананий е затворен в тъмница за верността му. Той е баща на пророк Иуй - 3Царе 16:1-7; 2Летописи 16:7-10 2Летописи 19:2 2Летописи 20:34.

II. Брат на Неемия, който занесъл във Вавилон известие за окаяното състояние на юдеите, които били останали в Ерусалим след плена - Неемия 1:2. На този Ананий е поверено пазенето на градските врата в Ерусалим.« Назад