за Христос

Имената в Библията / Фихол

„Устата на всичко”, Битие 21:22

Титул на военачалника на Герарския цар, по Авраамово и Исааково време - Битие 21:22 Битие 26:26.


« Назад