за Христос

Имената в Библията / Ферезейците

„Селяни”, Битие 13:7


« Назад