за Христос

Имената в Библията / Анамеил

„Дар от Бога или благодат”, Ерем. 32:7

Роднина на пророк Еремия, от когото пророкът купил един парцел земя преди плена, и я узаконил пред правителството като своя собственост, като с това искал да увери народа, че той ще се върне от плена и пак ще обработва земята си - Еремия 32:6.


« Назад