за Христос

Имената в Библията / Фасея

„Сакат или куц”, 1Летописи 4:12


« Назад