за Христос

Имената в Библията / Фас

Дамим – „Бедствие или край”, 1Летописи 11:13

Планински цеп, северната част на Аваримския цеп, на изток от Мъртво море; Нево бе един от върховете му - Второзаконие 32:49 Второзаконие 34:1. Фасга се намираше в южната част на Сионовото царство - Числа 21:20 Числа 23:24; а по-късно влезе в наследието на Рувимците - Исус Навиев 12:3 Исус Навиев 13:20.


« Назад