за Христос

Имената в Библията / Фарес

„Мост”, Матей 1:3

Един непознат стан на израилтяните в пустинята - Числа 33:19.


« Назад