за Христос

Имената в Библията / Фарес

„Изпражнение”, 1Летописи 7:16

Един непознат стан на израилтяните в пустинята - Числа 33:19.


« Назад