за Христос

Имената в Библията / Фарес

„Проломение или който се промушва навсякъде”, Битие 38:29

Един непознат стан на израилтяните в пустинята - Числа 33:19.


« Назад