за Христос

Имената в Библията / Фаат-Моавов

„Управител на Моав”, Ездра 2:6


« Назад