за Христос

Имената в Библията / Уил

„Волята на Бога”, Ездра 10:34

Син на Авраамовия чичо Нахор, и баща на Ревека - Битие 22:22,23 Битие 24:50.


« Назад