за Христос

Имената в Библията / Узал

„Ходещият нагоре надолу; безцелен или безпринципен, Битие 10:27

Йоктанов син, заселен в Честита Арабия - Битие 10:27.


« Назад