за Христос

Имената в Библията / Уз

„Съветник”, Битие 10:23

Син на Нахор и Мелха; прадядо на Вузците, които живеели в Месопотамия, и след това може би в Пустинна Арабия - Битие 22:21; Йов 32:2; Еремия 25:23.


« Назад