за Христос

Имената в Библията / Тихик

„Късметлия или щастлив”, Деяния 20:4

Християнски ученик, който служеше на Павел, да му занася писмата до някои църкви. Той бе от областта Азия, и придружи Павел от Коринт до Ерусалим - Деяния 20:4. Тихик занесе посланието до Колосяните, до Ефесяните и първото послание до Тимотей. Апостолът го нарича "възлюбен брат", "верен служител" и "съработник в Господа" - Ефесяни 6:21,22. Колосяни 4:7,8; 2Тимотей 4:12, и имаше намерение да го изпрати в Крит, през отсъствието на Тит - Тит. 3:12.


« Назад