за Христос

Имената в Библията / Теглат-Феласар

„Майка на боговете”, 4Царе 15:29

Теглат-Феласар бе Асирийски цар, когото Ахаз Юдиният цар, повика да му помогне срещу Сирийският и Израилският царе - 4Царе 16:7-10. Той се отзова на Ахазовия призив, но взе от него тежък данък, така че той го утесни, а не го подкрепи - 2Летописи 28:20,21. От Израилското царство, Теглат-Феласар отведе в плен жителите на много градове, и ги настани в различни места из царството си, (740г. преди Р.Х.) - 1Летописи 5:26; 4Царе 15:29; така се изпълниха пророчествата на пророк Исая - Исая 7:17 Исая 8:4. Предполага се, че Теглат-Феласар е Ярив, (защитникът), в Осия 5:13 Осия 10:6. Той започна своето царуване в Ниневия от 747г. преди Р.Х., около 19 години, и бе наследен от сина си Салманасар.


« Назад