за Христос

Имената в Библията / Аморей

„Планински или горчив”, Битие 10:16

Народ, който произлиза от Амор - четвъртият син на Ханаан - Битие 10:16. Отначало населяват планините на запад от Мъртво море, близо до Хеврон, но след това разширяват границите си и завладяват най-хубавите области на Моав и Амон на изток между потоците Явок и Арнон - Числа 13:29 Числа 21:21-31; Исус Навиев 5:1; Съдии 11:13. Мойсей взима тази земя от техния цар Сион. Земите, които аморейците владеели на западната граница на Йордан са дадени на Юдовото племе, а онези на източната граница на Йордан на Рувимовото и Гадовото племена. Името Амореец в Писанието се приема много често за Ханаанец - Битие 15:16; Амос 2:9. Виж Ханаанци.

С думите "Баща ти бе амореец, а майка ти хетейка" - Езекил 16:3, Бог напомня на евреите, че те не са по-достойни за божествената милост от най-лошите езичници, ханаанците.« Назад