за Христос

Имената в Библията / Тарсис

„Подчинен на враговете си”, Битие 10:4

I. Древен град, разположен между двете устия на Гвадалквивер, в южна Испания. Той бил Финикийско поселение, и най-прочутият търговски град на запад, с който евреите и финикийците са въртели търговия. Че Тарсис е лежал на запад се вижда от Битие 10:4, където се споменава заедно с Елиса, Китим, и Доданим. Виж и Псалми 72:10. Според Езекил 38:13, той е бил важно търговско място; според Еремия 10:9, той е изнасял сребро, а според Езекил 27:12,25, сребро, желязо, олово (калай) и свинец (куршум) за Тирските тържища. За Тарсис Йона се качи на кораб от Йопия - Й-а 1:3,4. В Исая 23:1,6,10, този град ясно се посочва, като важно Финикийско преселение. Той се споменава между други далечни страни в Исая 66:19.

За назначението на Тарсийските кораби, които бяха построени в Есион-Гавер - 3Царе 9:26 3Царе 22:49; 2Летописи 9:21 2Летописи 20:36, има различни мнения. Някои мислят, че тези кораби са пътували около Африка за Испанския Тарсис; други смятат, че е имало един Тарсис в Индия, и друг в Испания, а други предполагат, че "Тарсийските кораби", обозначават големите кораби като онези, които пътуваха за Тарсис.

II. Вторият Яванов син - Битие 10:4.« Назад