за Христос

Имената в Библията / Авел

„Преходен”, Битие 4:2

В превод "ливада на домът Маахов". Град на Нафталимовото племе, на север от езерото Мером. Той е обсаден през бунта на Савей - 2Царе 20:13-22. Осемдесет години по-късно бил превзет от Венадад - 3Царе 15:20, и отново след двеста години от Теглат - Феласар, ( 4Царе 15:29). Същият град се нарича Авел - маим в 2Летописи 16:4. Виж и 3Царе 15:20. Той се нарича и просто Авел - 2Царе 20:18.


« Назад